กิจกรรม : ประเพณีสงกรานต์ 2562

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีโดยมีนางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช ผู้ปกครองฯ และเจ้าหน้าที่ร่วมจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี  2562 ให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยและสร้างความสามัคคี สนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน

กิจกรรม : โครงการทำบุญไหว้พระ พาพ่อเที่ยว

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ได้จัดโครงการทำบุญไหว้พระ พาพ่อเที่ยว ให้กับผู้ใช้บริการสูงอายุของสถานคุ้มครองฯ โดยจัดกิจกรรมทำบุญไหว้พระ ณ วัดหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา และเล่นน้ำ ณ หาดบางแสน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีโอกาสทำบุญนอกสถานที่และได้ผ่อนคลายจากความตึงเครียด

กิจกรรม : โครงการให้โดยเฉพาะ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 สสส. และบริษัทกล่องดินสอจำกัด ได้ต่อยอด”โครงการให้โดยเฉพาะ จุดประกายผู้รับ ส่งต่อการให้ไม่มีที่สิ้นสุด” ได้มีการให้ผู้ใช้บริการจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี พัฒนาพื้นที่ให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี (บ้านพักคนชรา)