โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีได้จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำชาติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” พ.ศ.2562 โดยมีข้าราชาร เจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ และผู้ใช้บริการร่วมกันตกแต่งสถานที่บริเวณโดยรอบ สถานคุ้มครองฯ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s