อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.คนไร้ที่พึ่ง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
ผู้เข้าอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 2557 ได้เข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของ สถานคุ้มครองฯ และได้เยี่ยมชมสถานที่ นำโดยนางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายเป็นผู้บรรยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s