คุณธนากฤต รินรัตน์และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562
คุณธนากฤต รินรัตน์และครอบครัว บริษัทเซี้ยต้า รุ่งเรือง กรุ๊ป จำกัด ได้จัดส้มตำ ลาบ ไก่ทอดให้กับผู้ใช้บริการ
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ ทีนี้

#สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s