กิจกรรม : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 นำโดยนางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พร้อมเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ จุดเทียนชัยถวายพระพร ปล่อยพันธุ์ปลา 50,000 ตัว และร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ชุมชนคลองขวาง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

#สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s