วันเข้าพรรษา 2562

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2562
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทย และเพื่อให้ผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองฯ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จัดขึ้น ณ วัดมูลจินดาราม จังหวัดปทุมธานี

#สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s