กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอาชีพผ้ามัดย้อม และปักริบบิ้น

เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562
ได้จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมอาชีพ
หลักสูตรผ้ามัดย้อม และหลักสูตรปักริบบิ้น
นำโดยวิทยากร คุณปรียานุช วชิรพรพงศา พร้อมคณะ ได้เข้าอบรม ฝึกสอนให้กับผู้ใช้บริการ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

#สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s