ร้านค้ามือสองการกุศล (The White Elephant)

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
ร้านค้ามือสองการกุศล (The White Elephant) สนับสนุนเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ติดตั้งพร้อมใช้งานจำนวน 12 เครื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพร่างกาย และพัฒนาศักยภาพผู้ใช้บริการ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s