ร่วมพิธีมอบอาหารพระราชทาน

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 
นำโดยนางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเลี้ยงอาหาร ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

#สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s