กิจกรรม : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ได้จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นำโดยผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ ร่วมพิธีพร้อมลงนามถวายพระพร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s