ตรวจมาตรฐาน 27-28 พฤษภาคม 62

เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2562
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานสถานคุ้มครอง
โดยมีคณะผู้ตรวจประเมิน นำโดย อาจารย์ภุชงค์ เสนานุช อาจารย์เล็ก สมบัติ
และผู้แทนจากกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s