กิจกรรม : วันวิสาขบูชา 2562

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี
ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้มีการปฏิบัติธรรมฝึกฝนจิตใจให้มีความสุขที่อิ่มในธรรมและส่งเสริมด้านศีลธรรม จริยธรรม ให้กับผู้ใช้บริการภายในสถานคุ้มครองฯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s