กิจกรรม : ประเพณีสงกรานต์ 2562

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีโดยมีนางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช ผู้ปกครองฯ และเจ้าหน้าที่ร่วมจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี  2562 ให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยและสร้างความสามัคคี สนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน