ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม : ให้โดยเฉพาะ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
บริษัทกล่องดินสอจำกัด ร่วมกับ สสส.
จัดกิจกรรม “ให้โดยเฉพาะ” นำผู้ใช้บริการจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่่พึ่งชายธัญบุรี ที่เข้าร่วมกิจกรรม เข้ารับการบรรยายความรู้เกี่ยวกับใต้ท้องทะเล ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา และร่วมกันปลูกปะการังตามแนวชายฝั่งสัตหีบ สร้างความประทับใจและความรู้ให้กับผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก

กิจกรรม : โครงการทำบุญไหว้พระ พาพ่อเที่ยว

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ได้จัดโครงการทำบุญไหว้พระ พาพ่อเที่ยว ให้กับผู้ใช้บริการสูงอายุของสถานคุ้มครองฯ โดยจัดกิจกรรมทำบุญไหว้พระ ณ วัดหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา และเล่นน้ำ ณ หาดบางแสน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีโอกาสทำบุญนอกสถานที่และได้ผ่อนคลายจากความตึงเครียด

กิจกรรม : โครงการให้โดยเฉพาะ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 สสส. และบริษัทกล่องดินสอจำกัด ได้ต่อยอด”โครงการให้โดยเฉพาะ จุดประกายผู้รับ ส่งต่อการให้ไม่มีที่สิ้นสุด” ได้มีการให้ผู้ใช้บริการจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี พัฒนาพื้นที่ให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี (บ้านพักคนชรา)