ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอาชีพผ้ามัดย้อม และปักริบบิ้น

เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562
ได้จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมอาชีพ
หลักสูตรผ้ามัดย้อม และหลักสูตรปักริบบิ้น
นำโดยวิทยากร คุณปรียานุช วชิรพรพงศา พร้อมคณะ ได้เข้าอบรม ฝึกสอนให้กับผู้ใช้บริการ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

#สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

ร่วมพิธีมอบอาหารพระราชทาน

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 
นำโดยนางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเลี้ยงอาหาร ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

#สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

คณะคุณสุมาลี ภักดีอักษร

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
คณะคุณสุมาลี ภักดีอักษร บริษัทสยาม เอ๊กซ์ปอร์ต มาร์ท จำกัด ได้จัดเลี้ยงข้าวเหนียวมะม่วงให้กับผู้ใช้บริการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ ทีนี้

ร้านค้ามือสองการกุศล (The White Elephant)

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
ร้านค้ามือสองการกุศล (The White Elephant) สนับสนุนเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ติดตั้งพร้อมใช้งานจำนวน 12 เครื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพร่างกาย และพัฒนาศักยภาพผู้ใช้บริการ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

กิจกรรม : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ได้จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นำโดยผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ ร่วมพิธีพร้อมลงนามถวายพระพร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ตรวจมาตรฐาน 27-28 พฤษภาคม 62

เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2562
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานสถานคุ้มครอง
โดยมีคณะผู้ตรวจประเมิน นำโดย อาจารย์ภุชงค์ เสนานุช อาจารย์เล็ก สมบัติ
และผู้แทนจากกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

กิจกรรม : วันต้นไม้แห่งชาติ 2562

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี
ได้จัดกิจกรรม วันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562
โดยมีนางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการ ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 50 ต้น
เพื่อเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ และตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้

กิจกรรม : วันวิสาขบูชา 2562

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี
ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้มีการปฏิบัติธรรมฝึกฝนจิตใจให้มีความสุขที่อิ่มในธรรมและส่งเสริมด้านศีลธรรม จริยธรรม ให้กับผู้ใช้บริการภายในสถานคุ้มครองฯ

กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอัคคีภัย 2562

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี
ได้จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2562 
โดยมีกิจกรรม การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งหลักการอพยพหนีไฟ

กิจกรรม : ประเพณีสงกรานต์ 2562

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีโดยมีนางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช ผู้ปกครองฯ และเจ้าหน้าที่ร่วมจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี  2562 ให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยและสร้างความสามัคคี สนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน