ประชาสัมพันธ์

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีได้จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำชาติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” พ.ศ.2562 โดยมีข้าราชาร เจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ และผู้ใช้บริการร่วมกันตกแต่งสถานที่บริเวณโดยรอบ สถานคุ้มครองฯ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศต่อไป

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงฯ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ได้ร่วมกันจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 นำโดยนางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ พร้อมเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ จุดเทียนชัยถวายพระพร และร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์พักพิง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลต่อสมเด็จพระพันปีหลวงฯ

อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.คนไร้ที่พึ่ง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
ผู้เข้าอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 2557 ได้เข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของ สถานคุ้มครองฯ และได้เยี่ยมชมสถานที่ นำโดยนางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายเป็นผู้บรรยาย

คุณธนพล เสรีวัตตนะและคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
คุณธนพล เสรีวัตตนะและคณะ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันกับผู้ใช้บริการ ได้แก่ข้าวมันไก่และน้ำหวาน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ ทีนี้

คุณธนากฤต รินรัตน์และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562
คุณธนากฤต รินรัตน์และครอบครัว บริษัทเซี้ยต้า รุ่งเรือง กรุ๊ป จำกัด ได้จัดส้มตำ ลาบ ไก่ทอดให้กับผู้ใช้บริการ
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ ทีนี้

#สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

คณะอาสากาชาด สภากาชาดไทยและบริษัท IMCS จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
คณะอาสากาชาด สภากาชาดไทยและบริษัท IMCS ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และได้ฝึกสอนการทำน้ำยาเอนกประสงค์ให้กับผู้ใช้บริการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ ทีนี้

#สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

กิจกรรม : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 นำโดยนางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พร้อมเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ จุดเทียนชัยถวายพระพร ปล่อยพันธุ์ปลา 50,000 ตัว และร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ชุมชนคลองขวาง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

#สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

คณะศิษย์เก่าและนักศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มอบสิ่งของ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบของใช้สำหรับผู้ใช้บริการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ ทีนี้

#สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562
ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) ได้มอบสิ่งของ อาหารแห้ง และตัดผมให้ผู้ใช้บริการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ ทีนี้

#สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

วันเข้าพรรษา 2562

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2562
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทย และเพื่อให้ผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองฯ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จัดขึ้น ณ วัดมูลจินดาราม จังหวัดปทุมธานี

#สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี