🔸บริจาคเงิน

ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี (เงินบริจาค) สาขารังสิต – นครนายก คลอง 4
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 148-6-01024-5 /บริจาคด้วยตนเองได้ที่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.

🔸บริจาคสิ่งของ

ท่านสามารถบริจาคได้ด้วยตนเองที่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.

🔸รายการสิ่งของรับบริจาค

🔸จองเลี้ยงอาหาร

ท่านสามารถติดต่อจองเลี้ยงอาหารได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-5771312